مجید سلطانی
1399/08/18
09:08
اگر فکر می کنید این منفی ها بخاطر انتخابات امریکاست، سخت در اشتباه هستید ! اینها حاصل یک سو مدیریت بزرگ اند که نه تنها در بورس، که در تمام زوایای ا...

اگر فکر می کنید این منفی ها بخاطر انتخابات امریکاست، سخت در اشتباه هستید ! اینها حاصل یک سو مدیریت بزرگ اند که نه تنها در بورس، که در تمام زوایای اقتصادی زندگی ما نمایان هستند !


انتهای خبر

0
0