بورس امروز
1399/08/24
16:17
‌‌❇ استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد 🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی موافقت و سرپرست این سازما...

❇ استعفای رییس سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی موافقت و سرپرست این سازمان را منصوب کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0