بورس۲۴
1401/01/10
19:29
«وبشهر» اسفند ماه پرسودی داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه خود رامنتشر کرد.

«وبشهر» اسفند ماه پرسودی داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در اسفند ماه از معاملات خود ۷۱ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۵۹۳۰ میلیارد تومان رسید و ۶۲۲ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


وبشهر
انتهای خبر

0
0