آواتحلیل
1399/08/11
11:43
#فایرا #بورس_کالا 2000 تن شمش 1000P-99.8 با قیمت 53065 تومان عرضه و 80 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۲۰۰۰ تن شمش ۱۰۰۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۳۰۶۵ تومان عرضه و ۸۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0