نوآوران امین
1399/11/06
15:19
نوش مازندران (#غنوش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱,۴۳۳.۴۳ درصدی فرو...

نوش مازندران (#غنوش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱,۴۳۳.۴۳ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۴۶.۱۲ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۱۱۷.۶۲ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0