کدال۳۶۰
1401/04/02
10:24
#کاما #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت باما ▪️ شرکت باما در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ازای هر سهم...

#کاما


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت باما
▪️ شرکت باما در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۷۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ افت داشته است▪️ «کاما» با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۷۷۸,۷۹۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۳,۷۷۸,۷۹۴ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۴-۰۲ ۱۰:۲۴:۵۸ (۸۹۹۶۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0