همفکران
1399/11/12
09:46
#نبض_بازار 📈از رشد بیش از 20 هزار واحدی شاخص کل، 4 هزار واحد کاسته شد و شاخص کل در سطح 1 میلیون و 263 هزار واحد قرار گرفت.

#نبض_بازار


📈از رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص کل، ۴ هزار واحد کاسته شد و شاخص کل در سطح ۱ میلیون و ۲۶۳ هزار واحد قرار گرفت.انتهای خبر

0
0