همفکران
1401/03/25
15:05
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ افزایش سرمایه 2216 درصدی #شمواد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت. Hamfekran.com @Agahmosh...

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ افزایش سرمایه ۲۲۱۶ درصدی #شمواد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0