پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
09:51
دادستان کل کشور: 🔹شاهد همکاری بیشتر دولت سیزدهم با قوه قضائیه هستیم 🔹 فضای مجازی، رهاست جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002rXZ 🆔 @Entekhab_ir

دادستان کل کشور:


🔹شاهد همکاری بیشتر دولت سیزدهم با قوه قضائیه هستیم🔹 فضای مجازی، رهاستجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXZ


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0