کدال۳۶۰
1401/03/07
18:49
#غکورش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪️ شرکت صنعت غذایی کورش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 5,546,36...

#غکورش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪️ شرکت صنعت غذایی کورش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۵,۵۴۶,۳۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۵٪ کاهش داشته است.▪️«غکورش» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۸,۷۹۹,۸۳۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۸:۴۹:۵۸ (۸۸۳۱۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0