بتاسهم
1399/08/25
21:23
روحانی پذیرفت تعطیلات از شنبه عملیاتی شود سخنگوی دولت: در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرا...

روحانی پذیرفت تعطیلات از شنبه عملیاتی شودسخنگوی دولت:


در نشست روز یکشنبه دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود.در این تعطیلی گسترده حتی به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود/تسنیم

انتهای خبر

0
0