نوآوران امین
1400/12/04
17:05
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (#سپرده) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱...

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (#سپرده)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، (۱۶) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۲۶۳,۳۰۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۲۲۳,۸۰۱ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۲,۸۹۶,۳۸۳ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0