بورس۲۴
1399/08/18
13:57
مهر تایید حسابرس بر سود ۱۲۹ تومانی زر ماکارون

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت زر ماکارون در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ برای هر سهم ۱۲۹۰ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تفاوتی نداشته است. گفتنی است سود این شرکت در ۶ ماهه سال جاری با رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل همراه بود.


انتهای خبر

0
0