بولتن اقتصادی
1399/08/30
14:33
تولید محصولات صنعتی #ذوب‌_آهن از ۷ به ۱۵ درصد افزایش یافت معاون بهره برداری ذوب آهن از افزایش ۸ درصدی تولید محصولات صنعتی در سال جاری و صادرات ۴۵ ...

تولید محصولات صنعتی #ذوب‌_آهن از ۷ به ۱۵ درصد افزایش یافتمعاون بهره برداری ذوب آهن از افزایش ۸ درصدی تولید محصولات صنعتی در سال جاری و صادرات ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات خبر داد و گفت: ۸۰ درصد تیرآهن های سنگین توسط این شرکت تولید می شود.

انتهای خبر

0
0