کارگزاری آبان
1399/09/16
10:35
📈قندی ها نیز معاملاتی مثبت را تجربه می کنند.#قشكر٬ #قزوين٬ #قچار٬ #قمرو و #قشهد با افزایش تقاضا همراه اند.#قجام پر عرضه ی گروه است.#قشير متعادل و ب...

📈قندی ها نیز معاملاتی مثبت را تجربه می کنند.#قشکر٬ #قزوین٬ #قچار٬ #قمرو و #قشهد با افزایش تقاضا همراه اند.#قجام پر عرضه ی گروه است.#قشیر متعادل و با گرایشی منفی معامله می شود.


انتهای خبر

0
0