وارن بافت
1401/05/31
12:00
روند مذاکرات ایران و عربستان مثبت بوده است سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: 🔹اختلاف‌نظرات و موضوعات پیچیده‌ای وجود دارد و گام‌های خوبی را به سمت جلو ...

روند مذاکرات ایران و عربستان مثبت بوده استسخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:


🔹اختلاف‌نظرات و موضوعات پیچیده‌ای وجود دارد و گام‌های خوبی را به سمت جلو برداشتیم و روند مذاکرات مثبت بوده است.🔹از سرگیری روابط به‌سرعت انجام نمی‌شود. اراده سیاسی وجود دارد و از سوی عربستان شاهد گام‌های متقابل بودیم و باید خوشبین باشیم در مسیر ارتباطات و گفت‌وگوهای دیپلماتیک بتوانیم گامی را به سمت جلو برداریم. فارس

انتهای خبر

0
0