پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
17:53
مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران: 🔹پرونده اتهامات آژانس قبل از آن که بتوانیم اجرای یک توافق را جلو برویم، باید بسته شود 🔹آمریکا بخواهد این مو...

مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران:


🔹پرونده اتهامات آژانس قبل از آن که بتوانیم اجرای یک توافق را جلو برویم، باید بسته شود🔹آمریکا بخواهد این موضوع را باز نگه دارد تا در آینده از آن استفاده کند در آن صورت توافقی نخواهیم داشتجزئیات در 👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tvl


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0