یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/18
09:46
تفاوت فولادمبارکه ۱۸۰۰ تومانی که سهامدار عمده میخرید به اسم سهام خزانه با فولاد مبارکه ۱۱۶۹ تومانی در چیست ؟؟!!

تفاوت فولادمبارکه ۱۸۰۰ تومانی که سهامدار عمده میخرید به اسم سهام خزانه با فولاد مبارکه ۱۱۶۹ تومانی در چیست ؟؟!!


انتهای خبر

0
0