کانال کدال
1399/09/30
20:39
📊 نماد : البرز 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - جدول فرش صندوق های سرمایه گذاری و سهام شرکتها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱...

📊 نماد : البرز📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - جدول فرش صندوق های سرمایه گذاری و سهام شرکتها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: بیمه البرز✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - جدول فرش صندوق های سرمایه گذاری و سهام شرکتها- گروه ب📜 شرح رویداد:جدول فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و سهام شرکتهای بورسی و سود حاصل از آن.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #البرز #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۱۸:۳۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0