بورس۲۴
1401/04/02
11:56
رشد ۱۵ درصدی درآمدها در بیمه نوین

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت بیمه نوین در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۸۱ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشت.

رشد 15 درصدی درآمدها در بیمه نوین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه نوین در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴۸۱ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره داشت که از این مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ حق بیمه صادره این شرکت در مدت ۳ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.


نوین
انتهای خبر

0
0