کدال۳۶۰
1400/12/25
15:50
#وهور #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری...

#وهور


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وهور با سرمایه ثبت شده ۶۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۲,۵۶۳,۲۲۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۵۰٪ به مبلغ ۱۱,۳۷۱,۰۲۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۵:۵۰:۲۳ (۸۶۳۶۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0