نوآوران امین
1399/09/30
18:03
پالایش نفت بندرعباس(#شبندر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 9 درصدی درآمدهای عملیاتی ...

پالایش نفت بندرعباس(#شبندر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)



⭕️ کاهش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۱۹,۱۱۸,۸۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۰,۶۹۱,۸۰۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲۳۴ ریالی به ازاء هر سهم



تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal



انتهای خبر

0
0