کارگزاری آبان
1399/08/18
15:00
📊#غشاذر اطلاعیه 99/08/18 *شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ...
📊#غشاذر
اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸
*شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی*
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


انتهای خبر

0
0