بهنام صمدی
1400/05/30
08:39
گر از این غصه بمیریم رواست! خبر کوتاه بود: صربستان ۲۵ هزار دُز واکسن اسپوتنیک به ایران اهداء کرد؛ تحقیر از این بالاتر؟ کشوری که ۷ نوع واکسن کرونای...

گر از این غصه بمیریم رواست!خبر کوتاه بود: صربستان ۲۵ هزار دز واکسن اسپوتنیک به ایران اهداء کرد؛ تحقیر از این بالاتر؟


کشوری که ۷ نوع واکسن کرونای داخلی تولید کرده و قرار بود ۱۲۰ میلیون دز واکسن تولید کنه حالا به گدایی واکسن افتاده!


شعارزدگی از ویژگی کشورهای ایدوئولوژیکه


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0