آتی کالا
1401/06/01
10:19
اولیانوف: آمریکا می گوید هنوز برخی مسائل در مذاکرات وین باقی‌مانده‌اند 🔹 نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: آمریکا عقیده دارد برخی مسائل هنوز در مذ...

اولیانوف: آمریکا می گوید هنوز برخی مسائل در مذاکرات وین باقی‌مانده‌اند🔹 نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: آمریکا عقیده دارد برخی مسائل هنوز در مذاکرات وین باقی‌مانده‌اند و به زمان بیشتری برای تشریح مواضعش درباره آن‌ها نیاز دارد.@atikalapublic

انتهای خبر

0
0