کدال۳۶۰
1400/05/24
21:49
#دریشمک اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت تولید و صادرات ریشمک ▪️ شرکت تولید و صادرات ...

#دریشمک


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت تولید و صادرات ریشمک
▪️ شرکت تولید و صادرات ریشمک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۳۱۷ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱,۰۹۲ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «دریشمک» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۵,۲۳۷ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۲۱:۴۹:۵۳ (۷۸۳۲۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0