همفکران
1401/03/04
11:45
#کدال #شفاف_سازی #حفارس 📌به استحضار می‌رساند حسب نامه اعلامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مدیریت جهادکشاورزی مشهد مقدس به شماره نامه 7...

#کدال


#شفاف_سازی


#حفارس



📌به استحضار می‌رساند حسب نامه اعلامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مدیریت جهادکشاورزی مشهد مقدس به شماره نامه ۷۱۲۳/ص/۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و اعلامی به شعبه استان خراسان رضوی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ موضوع تصمیمات متخذه کارگروه گندم، آرد و نان استان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ مقرر گردید کرایه حمل آرد استان خراسان رضوی به میزان ۳۵ درصد از مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال به ۵۴/۰۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل شرکت در ماه از این محل، در استان خراسان رضوی برابر ۵۳۰/۰۰۰ کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت به رقم ۲۸/۶۲۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۸۶/۲۰۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار می‌باشد. لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ می باشد. مراتب جهت اطلاع سهامداران ارسال می‌گردد. شایان ذکر است افزایش مذکور در درآمدهای برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مندرج در گزارش تفسیری مدیریت صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ لحاظ گردیده است.


Hamfekran.com


@Agahmoshaver



انتهای خبر

0
0