موج مثبت Positive Wave
1399/09/23
09:55
این نسبت هایی که از #وخارزم به کلیت بازار گذاشتم یعنی رشد #وخارزم در کوتاه مدت و میان مدت از باقی بازار بهتر خواهد بود #وخارزم الان دو بال پرواز د...

این نسبت هایی که از #وخارزم به کلیت بازار گذاشتم یعنی رشد #وخارزم در کوتاه مدت و میان مدت از باقی بازار بهتر خواهد بود#وخارزم الان دو بال پرواز داره ۱- تکنیکال سهم ۲- بنیاد قوی سهم#وخارزم از سهم های پر بازده بازار سرمایه خواهد بود، بعدا این بازدهی رو مقایسه میکنیم۹۹/۹/۲۳@Waveplus

انتهای خبر

0
0