بورس۳۶۵
1399/11/07
15:38
آیا هیچ نهاد نظاره گری برای این حقوقی ها وجود ندارد که اینطور باعث بهم ریختن فضای بازار می شوند واقعا این پول ها خردن دارد که اه و ناله مردم بدست م...

آیا هیچ نهاد نظاره گری برای این حقوقی ها وجود ندارد که اینطور باعث بهم ریختن فضای بازار می شوند واقعا این پول ها خردن دارد که اه و ناله مردم بدست می آید..چرا انقدر حقوقی ها راحت جولان می دهند و هیچ کسی نیست وجود ندارد حداقل جلوی یکی از این حقوقی ها را بگیرد..دلیل اصلی ریزش بازار حقوقی هایی هستند که مشخص نیست از کدام سمت و سو برای برهم ریختن بازار تلاش میکنند و فقط بدنبال بز خری در منفی ها هستند..حالا اقایون کانال دار درگیر حاشیه ها باشید که کی رییس میشه کی مدیر کی مشکل قیمت فولاد رفع میشه کی دلار میاد پایین کی میره بالا...همه اینا حاشیه است و فقط جهت بازار را حقوقی هایی مشخص میکنند که هیچ نظارت موثری بر عملکردشان نیست

انتهای خبر

0
0