کانال افزایش سرمایه
1400/05/24
15:36
👆👈#شنفت #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 💬 تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۱۴۰۰/۰۵/...
انتهای خبر

0
0