بلومبرگ فارسی
1399/08/18
02:23
🔴 سخنرانی جشن پیروزی جوزف بایدن راس ساعت ۴:۳۰ https://youtu.be/452iQ8ttIcc ☑️ بلومبرگ فارسی✔️
انتهای خبر

0
0