کارگزاری آبان
1401/02/17
07:05
📊#بکهنوج اطلاعیه 1401/02/17 *تولید برق ماه تاب کهنوج* توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

📊#بکهنوج


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


*تولید برق ماه تاب کهنوج*


توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
انتهای خبر

0
0