نوآوران امین
1399/10/29
12:18
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(#غشهداب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 15 درصدی درآمده...

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(#غشهداب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۰۷۱,۴۳۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۶۶,۴۴۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۳ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۲۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0