کدال۳۶۰
1399/10/09
17:40
#فلامی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت لامیران ▪️ شرکت لامیران در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 ضمن ثبت افزایش ...

#فلامی


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت لامیران▪️ شرکت لامیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۳۳٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۹۰۴ ریال سود محقق کرده است.▪️ «فلامی» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۸۰,۸۷۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۷:۳۹:۵۸ (۷۰۷۳۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0