کدال۳۶۰
1401/06/02
16:04
#نشان اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت مختص اوراق دولتی نشان هامرز ▪️ شرکت مختص اورا...

#نشان


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت مختص اوراق دولتی نشان هامرز
▪️ شرکت مختص اوراق دولتی نشان هامرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «نشان» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲,۱۴۵ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۰۵:۱۳ (۹۲۸۰۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0