سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/24
12:58
#ارزش_معاملات_خرد: 4,688 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-536 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,416,342 🔴 ‎-26,173‎ (-1.8%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-337 م...

#ارزش_معاملات_خرد: ۴,۶۸۸ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۵۳۶ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۱۶,۳۴۲ 🔴 -۲۶,۱۷۳ (-۱.۸٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۳۳۷ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0