اسمارت بورس
1400/05/29
12:27
🟣ارزنده ترین سیمانیها از دید بنیادی #سخوز قیمت پایانی : 26300ريال EPSتحلیلی :4251ريال P/Eتحلیلی: 6.1 #ساروم قیمت پایانی : 43150ري...

🟣ارزنده ترین سیمانیها از دید بنیادی#سخوز


قیمت پایانی : ۲۶۳۰۰ریال EPSتحلیلی :۴۲۵۱ریال P/Eتحلیلی: ۶.۱#ساروم


قیمت پایانی : ۴۳۱۵۰ریال EPSتحلیلی :۶۴۹۵ریال P/Eتحلیلی: ۶.۷#سشرق


قیمت پایانی : ۹۰۳۰ ریال EPSتحلیلی :۱۲۹۵ریال P/Eتحلیلی: ۶.۹#سصوفی


قیمت پایانی : ۲۰۹۱۰ریال EPSتحلیلی :۳۰۰۷ریال P/Eتحلیلی: ۷#سهگمت


قیمت پایانی : ۲۶۹۳۰ریال EPSتحلیلی :۳۸۲۸ریال P/Eتحلیلی: ۷.۱⛔️درج در کانالهای دیگر، فقط با ذکر منبع یا به شکل فوروارد مجاز میباشدانتهای خبر

0
0