بولتن اقتصادی
1399/08/23
10:54
کاهش 150 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر پردیس 🔹قیمت واحدهای مسکن مهر شهر پردیس به تأسی از ریزش قیمت دلار طی هفته‌های اخیر تا 150 میلیون تومان کاهش یا...

کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر پردیس🔹قیمت واحدهای مسکن مهر شهر پردیس به تاسی از ریزش قیمت دلار طی هفته‌های اخیر تا ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0