پارسیس تحلیل
1399/11/06
17:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته اول بهمن 1399 به 570 میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته اول بهمن ۱۳۹۹ به ۵۷۰ میلیون دلار رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0