بتاسهم
1401/05/30
11:01
تاصیکو #مجمع 📌به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با حضور سهامداران و هییت مدیره شرکت در حال برگزاری است… ✅اولین پ...

تاصیکو


#مجمع📌به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با حضور سهامداران و هییت مدیره شرکت در حال برگزاری است…✅اولین پارک نمک را در شرکت معدنی املاح ایران میتوانیم داشته باشیم، در چین ۶۰ هزار نفر فقط در پارک نمک اشتغال داشتند.✅شرکت سهام پروژه را در صدرتامین همانند تجلی کلید خواهیم زد.✅پایان دی ماه طرح خاموشی شرکت پشم شیشه است ( این شرکت در شهر شیراز قرار دارد و میبایست منتقل شود)، انتقال این شرکت به منطقه جدید انجام خواهد شد.✅پیمانکار معدن قلقله مشخص شده و‌پروانه آن نیز اخذ شده است، این معدن بسیار استراتژیک است.✅در خصوص طلای سیستان و‌بلوچسان


پروژه احداث کارخانه شروع شده و ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.


امید است سال بعد مناقصه ۵ میلیون تنی را داشته باشیم و هیچ نگرانی در خصوص تامین مالی پروژه نداریم.✅شرکت برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار قرار دارد .انتهای خبر

0
0