نوآوران امین
1401/02/21
12:36
صنعتی پارس مینو(#غپینو) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 37 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقای...

صنعتی پارس مینو(#غپینو)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۶۱۸,۲۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۴۷۲,۸۱۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۲۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0