کدال۳۶۰
1399/09/18
09:39
#غصینو ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت صنعتی مینو پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگ...

#غصینو


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت صنعتی مینوپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۰۰۲۳۸ و به استناد ماده ۱۲ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۰۹:۳۹:۴۷ (۷۰۰۹۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0