سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/11/14
11:58
وآوا دلیل این نوسانات اخیر جمع کردن بیشتر سهم توسط گروهی است که بسیار قوی وارد سهم شدند در مورد وآوا نگرانی وجود نداره و باید به صورت پله ای خرید...

وآوا


دلیل این نوسانات اخیر جمع کردن بیشتر سهم توسط گروهی است که بسیار قوی وارد سهم شدند


در مورد وآوا نگرانی وجود نداره و باید به صورت پله ای خرید و صبر کرد تا موج بعدی صعودی را شروع کنه که بسیار قوی خواهد بودانتهای خبر

0
0