خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/10
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/03/10 ♦️نماد P/NAV 1⃣- کرمان ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰♦️نماد P/NAV۱⃣- کرمان ۳۴٪۲⃣- ثمسکن ۴۵٪۳⃣- وساخت ۸۸٪۴⃣- ثشاهد ۹۳٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0