کارگزاری آبان
1399/10/10
09:20
📈خودرویی ها امروز معاملاتی نسبتا مثبت را تجربه می کنند.#خودرو٬ #خساپا٬ #خگستر٬ #خبهمن٬ #خريخت و #ورنا مثبت و متعادل اند.#خزر٬ #خكمك٬ #خنصير٬ #خموتو...

📈خودرویی ها امروز معاملاتی نسبتا مثبت را تجربه می کنند.#خودرو٬ #خساپا٬ #خگستر٬ #خبهمن٬ #خریخت و #ورنا مثبت و متعادل اند.#خزر٬ #خکمک٬ #خنصیر٬ #خموتور٬ #خفنر و #خپویش با افزایش تقاضا داد و ستد می شوند.#خپارس٬ #خزامیا٬ #ختور و #ختوقا نیز با گرایشی منفی معاملاتی متعادل را تجربه می کنند.


انتهای خبر

0
0