تحلیل برای سود
1400/10/27
08:35
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1400/10/26 ♦️نماد P/NAV 1️⃣- پترول ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶♦️نماد P/NAV۱️⃣- پترول ۳۵٪۲️⃣- وپترو ۳۸٪۳️⃣- تاپیکو ۵۶٪۴️⃣- پارسان ۶۴٪

انتهای خبر

0
0