کارگزاری آبان
1401/03/30
12:55
📈بیشترین حجم معاملات شستا 515 میلیون سهم خگستر 365 میلیون سهم خساپا 352 میلیون سهم خودرو 290 میلیون سهم دی 253 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۵۱۵ میلیون سهم


خگستر ۳۶۵ میلیون سهم


خساپا ۳۵۲ میلیون سهم


خودرو ۲۹۰ میلیون سهم


دی ۲۵۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0