بورس پلنر
1399/09/17
10:19
#شبندر، طی معاملات اخیر از مقاومت کانال رگرسیون نزولی در محدوده 30945 ریال گذر کرده که انتظار میرود به واسطه تداوم معاملات پرحجم با تثبیت حجمی و قی...

# شبندر ، طی معاملات اخیر از مقاومت کانال رگرسیون نزولی در محدوده ۳۰۹۴۵ ریال گذر کرده که انتظار میرود به واسطه تداوم معاملات پرحجم با تثبیت حجمی و قیمتی بر سطح فوق و اندکی نوسان در این بازه به سمت تارگت ۴۳۱۹۲ ریال سپس اوج قبلی حرکت کند.۹۹/۹/۱۷@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0