بورس۲۴
1401/04/07
11:29
عملکرد۳ماهه «فسازان» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت غلتک سازان سپاهان در مدت ۳ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۶۵۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

عملکرد3ماهه «فسازان» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت غلتک سازان سپاهان در مدت ۳ ماهه نخست ۱۴۰۱ حدود ۶۵۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


فسازانفسازان
انتهای خبر

0
0