نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/06
11:56
بیمه #ملت از همه نظر آماده یک رشد شارپی هست اشباع فروش در سهم هم کاملا مشهود است

بیمه #ملت از همه نظر آماده یک رشد شارپی هست اشباع فروش در سهم هم کاملا مشهود است


انتهای خبر

0
0